Obchodné podmienky

ÚvodObchodné podmienky

REGISTRÁCIA

 

 


NOVÝ ZÁKAZNÍK

 

Ak ste nový zákazník HEAVYMERCH.EU a chcete nakupovať, doporučujeme Vám ako prvý krok registráciu. Kliknite na políčko registrácia a vyplňte prosím všetky potrebné údaje. Registrovaný zákazníci môžu získať zaujímavé výhody, napr.: Zľavy, Informácie o novinkách a akciách, Majú prehľad o svojich nákupoch, Môžu sa zúčastniť súťaží a pod.

 

Zákazník si môže pri registrácii alebo nákupe zvoliť službu zasielania informácií o novinkách a akciách E-mailom.

Pokiaľ o tieto informácie nebude mať záujem, môže túto službu kedykoľvek zrušiť jednoduchou úpravou registračných údajov alebo po kliknutí na linku na konci informačného e-mailu.

 

Registráciou a odoslaním objednávky Zákazník súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov, pre účely registrácie, objednávania tovaru, zasielania tovaru, spracovania a evidencie objednávok, fakturácie, zasielania e-mailov s informáciami o novinkách a akciových ponukách, zaradenia zákazníka do marketingových akcií usporiadaných predajcom (LEN v prípade záujmu zákazníka) a pre účely e-mailovej a telefonickej komunikácie medzi predajcom a zákazníkom.

 

Zákazník pri registrácii a objednávke tovaru na základe svojho súhlasu poskytne predajcovi tieto osobné údaje: Titul, Meno a Priezvisko, Poštovú Adresu, E-mailovú adresu, Telefónne číslo a Adresu pre dodanie tovaru, pokiaľ je iná ako poštová adresa.

 

Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.

 

Zákazník môže súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek zrušiť a žiadať odstránenie svojich osobných údajov z databázy predajcu.

 

Ak máte záujem len o jednorázový nákup, môžete objednávku vyplniť a odoslať aj bez registrácie.

 

 

STÁLY ZÁKAZNÍK - OPAKOVANÁ OBJEDNÁVKA.

 

Pri ďalších nákupoch sa stačí prihlásiť. Kliknite na políčko Prihlásiť a zadajte Váš e-mail a heslo.

Ďalší postup je podobný ako pri prvej objednávke.

 

 

 

 

BEZPEČNOSŤ

 

 

HEAVYMERCH.EU disponuje najmodernejšími bezpečnostnými mechanizmami ochrany osobných údajov a údajov z kreditných kariet a bankových účtov.

 

Bezpečné uskutočňovanie on-line platieb kartou pre nás zabezpečuje spoločnosť Global Payments Europe, prostredníctvom platobnej brány GP webpay. Riešenie od GPE je postavené na najprísnejších bezpečnostných štandardoch 3D Secure. Spoločnosť Global Payments je svetovým lídrom v oblasti zabezpečenia on-line platieb.

 

Komunikácia a prenos dát medzi zákazníkom, predajcom a platobným systémom sú zabezpečené najmodernejšou 128-bitovou SSL technológiou pre ochranu prenosu dát.

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu HEAVYMERCH.EU, firma RB MultiMedia je v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov registrovaná na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky.

 

Aj napriek všetkým bezpečnostným opatreniam doporučujeme zákazníkom aby svoje objednávky a platby realizovali LEN prostredníctvom osobných počítačov, ktoré sú chránené Originálnym a pravidelne aktualizovaným bezpečnostným (anti-vírusovým) softwérom.

Nedoporučujeme realizovať objednávky a platby prostredníctvom verejne prístupných počítačov alebo verejne prístupných nezabezpečených WI-FI zón (Free WI-FI zone).

 

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV / GDPR

 

Spoločnosť RB MultiMedia, so sídlom Súbežná 155 / 25, Prievidza, 97101, Slovensko, IČO 46840079, Registrácia - ObU-PD-OZP-2012/05397-2 / 340-33516 (ďalej len "predávajúci" alebo "správca“), spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES - GDPR / Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len "GDPR / Nariadenie") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nasledujúce osobné údaje:

 

Meno a Priezvisko

E-mailovú adresu

Telefónne číslo

Poštovú adresu / Sídlo

Adresu pre dodanie tovaru, pokiaľ je iná ako poštová adresa

IČO, DIČ, IČ DPH, ak je zákazníkom firma

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu HEAVYMERCH.EU, firma RB MultiMedia je v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov registrovaná na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky.

 

Registráciou a odoslaním objednávky Zákazník súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov, pre účely registrácie, objednávania tovaru, zasielania tovaru, spracovania a evidencie objednávok, fakturácie, zasielania e-mailov s informáciami o novinkách a akciových ponukách, zaradenia zákazníka do marketingových akcií usporiadaných predajcom (LEN v prípade záujmu zákazníka) a pre účely e-mailovej a telefonickej komunikácie medzi predajcom a zákazníkom.

 

Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi zákazníkom a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR / Nariadenia - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

 

Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán.
Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) GDPR / Nariadenia - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

 

Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 62 odst. 3 Zák.č. 351/2011, o elektronických komunikáciách, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom (napríklad zaslaním e-mailu alebo kliknutím na odkaz v obchodnom oznámení) odhlásiť.

 

Spokojnosť zákazníkov s nákupom môže predávajúci zisťovať prostredníctvom e-mailových dotazníkov. Tie môže zasielať, pokiaľ v zmysle § 62 Zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákazník neodmietne zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov môže vykonať na základe oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti zákazníkov s nákupom. Osobné údaje nebudú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov môže zákazník kedykoľvek vyjadriť námietku, odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade námietky dotazník nebude ďalej zasielať.

 

Spracovanie osobných údajov je vykonávané firmou RB MultiMedia, teda správcom osobných údajov.

 

Predávajúci / Správca sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.

Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

 

Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese info@heavymerch.eu .

 

Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky HEAVYMERCH.EU, používa na tejto webovej stránke súbory cookies.

 

HEAVYMERCH.EU používa súbory cookies typu:

 

PHPSESSID – Súbory pomáhajú spríjemniť a zjednodušiť nákup a prezeranie stránky. Ukladajú informácie o aktuálnom nákupe a aktivite zákazníka na stránke / v shope.

 

Súbory cookies sú krátke textové súbory, ktoré webová stránka ukladá v návštevníkovom počítači a ktoré poskytuje internetový prehliadač zakaždým, keď sa používateľ na stránku vráti.

Štandardné webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavenia prehliadačov môžete jednotlivé cookie ručne mazať, blokovať či úplne zakázať ich použitie, je ich možné tiež blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. Pre detailnejšie informácie, prosím, použite nápovedu vášho prehliadača.

Pokiaľ bude mať váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním cookies zo strany nášho servera a cookies našich spracovateľov.

Súbory cookies sú tu použité na účely:

 

Merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach.

Základné funkčnosti webových stránok.

Pomáhajú spríjemniť a zjednodušiť nákup a prezeranie stránky.

 

Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR / Nariadenia.

 

Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

 

Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:

 

Poskytovateľom služby Google Analytics a Google Ads, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 

Zhromaždené cookies súbory tiež môžu byť spracované prevádzkovateľmi sociálnych sietí, v prípade návštevy a interakcie zákazníka na oficiálnych sociálnych profiloch HEAVYMERCH.EU:

 

Prevádzkovateľom sociálnej siete Facebook, spoločnosťou Facebook, Inc., sídlom 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA

 

Prevádzkovateľom sociálnej siete Twitter, spoločnosťou Twitter, Inc., sídlom 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA

 

Prosíme vezmite na vedomie, že podľa GDPR / Nariadenia máte právo:

 

Zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení.

Vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu.

Požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame.

Vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania.

Požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov. Vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu.

Na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy.

Požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov.

Na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa GDPR / Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením / GDPR.

Podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

 

 

 

Objednávka

 

 

Všetky produkty ponúkané v našom internetovom obchode si môžete objednať:

 

 1. Vyplnením internetovej objednávky podľa nižšie popísaného postupu na HEAVYMERCH.EU
 2. E-mailom - LEN v prípade technických alebo iných problémov, na základe vzájomnej dohody medzi predajcom a zákazníkom.

 

Postup pri Objednávke:

 

 1. Registrácia (Nový zákazník) / Prihlásenie (Stály zákazník)
 2. Vyberte tovar a jeho množstvo.
 3. Vstúpte do košíka.
 4. Skontrolujte obsah košíka. Obsah košíka je možné upraviť.
 5. Zvoľte spôsob platby.
 6. Zvoľte spôsob dopravy.
 7. Ak ste stály zákazník a zabudli ste sa prihlásiť, prihláste sa. Ak ste nový zákazník alebo sa nechcete registrovať, vyplňte prosím Vaše osobné údaje, potrebné pre spracovanie Vašej objednávky a zaslanie tovaru.
 8. Môžete nám napísať poznámku k objednávke (nepovinné).
 9. Potvrďte súhlas s obchodnými a platobnými podmienkami spoločnosti.
 10. Potvrďte objednávku kliknutím na políčko Objednať tovar.

 

Ak sa nechcete registrovať, vynechajte bod 1) a postupujte ďalej podľa návodu.

 

Po objednaní tovaru od nás dostanete e-mail s potvrdením objednávky a informáciami o Vašom nákupe.

 

 

Zrušenie objednávky:

 

       1. E-mailom, na našu adresu info@heavymerch.eu

 

       2. Telefonicky na čísle +421 948 20 80 50

 

Objednávku je možné zrušiť LEN do okamihu vyskladnenia tovaru.

 

Ak bol tovar už odoslaný, objednávku nemožno zrušiť. Zákazník môže postupovať v zmysle §7 Zákona 102/2014 o Ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji. 

 

V prípade zrušenia objednávky tovaru, ktorý ste uhradili vopred platobnou kartou alebo bankovým prevodom, Vám budú peniaze v čo najkratšom čase vrátené na účet ktorý si určíte.

 

 

 

 

PLATBA

 

 

Platba za tovar môže byť uskutočnená:

 

1) Prevodom na náš účet: ČSOB - 4016801118 / 7500, IBAN: SK09 7500 0000 0040 1680 1118, BIC: CEKOSKBX

Variabilný symbol je číslo objednávky / faktúry. Ak je to možné, doporučujeme napísať číslo objednávky / faktúry aj do poznámky pre prijímateľa platby.

 

2) PAY PAL - Platba prostredníctvom Vášho účtu PayPal.

V systéme PayPal sú tiež akceptované platobné karty Visa, Maestro, Master Card, American Express, PayPal.

PRE PLATBU KARTOU NEMUSÍTE MAŤ VYTVORENÝ ÚČET PAYPAL !!! (Pre niektoré regióny / krajiny je účet PayPal požadovaný systémom)

 

3) Dobierkou - Tovar zaplatíte pri preberaní zásielky. LEN na Slovensku!!!

 

 

UPOZORNENIE: Ak sa rozhodnete za objednávku zaplatiť vopred, napríklad prostredníctvom niektorého z ponúkaných platobných systémov, dovoľujeme si Vás upozorniť, že pokiaľ nie je objednaný tovar na sklade, zásielku Vám odošleme až po doplnení zásob od dodávateľa. O dostupnosti tovaru sa môžete kedykoľvek informovať, prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

 

Bežne ale platí, že pokiaľ máme tovar na sklade, objednávky vybavujeme ihneď po pripísaní Vašej platby na náš účet.

 

 

 

 

POŠTOVNÉ A BALNÉ

 

 

Slovensko

 

Doporučená zásielka 1. Triedy:

Poštovné + Balné - 3,80 EUR za jednu zásielku.

 

Dobierka:

Poštovné + Balné - 5,00 EUR za jednu zásielku.

Službu Dobierka poskytujeme LEN na území Slovenska!!!

 

Poštovné zadarmo!

Pri objednávke nad 100 EUR neplatíte poštovné a balné, ale len v prípade, ak je objednaný tovar expedovaný kompletne v jednej zásielke a na území Slovenska.

 

 

 

Česká Republika

 

Doporučená zásielka 1. Triedy:

Poštovné + Balné - 10 EUR za jednu zásielku.

 

 

 

Európa

 

Doporučená zásielka 1. Triedy:

Poštovné + Balné - 15 EUR za jednu zásielku.

 

 

 

Ostatné Štáty Sveta

 

Doporučená zásielka 1. Triedy:

Poštovné + Balné - 20 EUR za jednu zásielku.

 

 

 

 

DODACIE PODMIENKY

 

 

Objednaný tovar Vám zašleme spolu s daňovým dokladom poštou ako Doporučenú zásielku 1. Triedy alebo Dobierku na Vami zvolenú dodaciu adresu.

 

Tovar na Dobierku zasielame LEN na území Slovenska!!!

 

Dodatočnú zmenu spôsobu doručenia alebo adresy doručenia môžete upresniť telefonicky na linke +421 948 20 80 50 alebo mailom na info@heavymerch.eu

 

Dodatočné zmeny je možné vykonať LEN do momentu vyskladnenia tovaru!

 

Tovar uhradený platobnou kartou alebo bankovým prevodom odosielame ihneď po pripísaní Vašej platby na náš účet.

 

Tovar na Dobierku zasielame ihneď po spracovaní objednávky a vystavení daňového dokladu(faktúry).

 

Pokiaľ tovar nie je na sklade, odosielame ho ihneď po doplnení zásob od dodávateľov.

 

Osobný odber tovaru nie je možný! Tovar predávame výhradne v našom e-shope a zasielame poštou, prípadne zásielkovou službou!

 

 

Dodacie lehoty.

 

Tovar, ktorý je na sklade:  1 - 10 dní.

 

Tovar, ktorý nie je na sklade:  10 - 30 dní.

 

Dodacie lehoty sú len informatívne. Tovar odosielame v najkratšom možnom čase. Termín dodávky sa môže odlišovať, podľa spôsobu dodania, miesta bydliska zákazníka a vyťaženia Pošty. Maximálna dodacia lehota je 30 dní.

 

 

Zmluva uzavretá na diaľku.

 

Objednaním tovaru zo strany zákazníka a potvrdením tejto objednávky zo strany predávajúceho dochádza medzi zákazníkom a predávajúcim k uzavretiu kúpno - predajnej zmluvy, v zmysle Zákona č. 22/2004 Z. z. O elektronickom obchode, v platnom znení a v zmysle Zákona č. 102/2014 Z. z. O ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, v platnom znení.

 

Záväzky vyplývajúce s tejto zmluvy:

 

Predávajúci sa zaväzuje:

 

 1. Potvrdiť objednávku e-mailom.
 2. Oznámiť zákazníkovi odoslanie tovaru e-mailom.
 3. Dodať správny druh a množstvo tovaru, podľa objednávky zákazníka.
 4. Dodať tovar v dohodnutej cene, ktorá bola uvedená v čase objednávky.
 5. Vystaviť a priložiť k tovaru faktúru ako daňový doklad.
 6. Tovar primerane zabaliť a odoslať v najkratšom možnom čase po obdržaní objednávky.
 7. Ak nie je možné s akéhokoľvek dôvodu tovar dodať, okamžite informovať zákazníka o tejto skutočnosti a ponúknuť zákazníkovi možnosť výberu náhradného tovaru alebo vrátenia peňazí.
 8. Ak sa predávajúci a zákazník dohodnú na náhradnom plnení objednávky (náhradný tovar), dodať zákazníkovi tovar v rovnakej kvalite a cene ako pôvodne objednaný tovar.
 9. Ak sa predávajúci a zákazník nedohodnú na náhradnom plnení objednávky, vrátiť uhradenú sumu v najkratšom možnom čase, maximálne do 14 dní, na účet zákazníka.

 

Kupujúci sa zaväzuje:

 

 1. Prevziať objednaný tovar.
 2. Zaplatiť za dodaný tovar v jeho ponúkanej a následne zmluvne dohodnutej cene, vrátane dohodnutých poplatkov za zabalenie a doručenie tovaru.

 

Vylúčenie zodpovednosti.

 

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

 

 1. Za prípadné škody na strane zákazníka, spôsobené zadaním nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, pri vyplňovaní objednávky zo strany zákazníka.
 2. Za oneskorené alebo nesprávne dodanie tovaru zavinené poštou alebo zásielkovou službou.
 3. Za poškodenie tovaru zavinené poštou alebo zásielkovou službou.
 4. Za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo distribútora(dodávateľa), v dôsledku akýchkoľvek obmedzení alebo nepredvídateľných prekážok.
 5. Za prípadné škody, spôsobené nesprávnym alebo neodborným používaním, skladovaním a udržiavaním tovaru zo strany zákazníka.

 

Odstúpenie od zmluvy.

 

V zmysle § 7 Zákona č. 102/2014 Z. z. O ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v platnom znení je Spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa tohto zákona.

 

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

 

Odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ vykonať písomne. Z dôvodu preukázateľnosti odporúčame toto písomné odstúpenie od zmluvy zaslať doporučenou poštou najlepšie spolu s tovarom.

 

Spotrebiteľ v lehote 14 pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar predávajúcemu bez ohľadu na to, či tovar bol použitý alebo má chyby, ktoré spotrebiteľ nespôsobil. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná!

 

Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo vrátiť spotrebiteľovi preddavok najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

 

Postup odstúpenia od zmluvy:

 

 1. Kontaktujte nás. Telefonicky na linke +421 948 20 80 50 alebo e-mailom na info@heavymerch.eu
 2. Zašlite nám Vaše písomné odstúpenie od zmluvy e-mailom na info@heavymerch.eu
 3. Vytlačte kópiu Vášho písomného odstúpenia od zmluvy.
 4. Po odoslaní e-mailu, tovar spolu s vytlačenou kópiou odstúpenia od zmluvy primerane zabaľte a odošlite ako doporučenú zásielku na našu adresu. Tovar nám musíte vrátiť do 14 pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
 5. Po doručení Vašej zásielky a vrátení tovaru, považujeme Vaše odstúpenie od zmluvy za oficiálne a právoplatné.
 6. V najkratšom možnom čase Vám vrátime sumu zaplatenú za tovar. Túto sumu pošleme na bankový účet, ktorý si určíte, najneskôr v lehote 14 dní od doručenia tovaru s Vaším písomným odstúpením od zmluvy.

 

Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho.

 

Predávajúci odstúpi od zmluvy v prípade úmyselného neprevzatia zásielky na dobierku zo strany spotrebiteľa.

 

Objednaním tovaru zo strany zákazníka a potvrdením tejto objednávky zo strany predávajúceho dochádza medzi zákazníkom a predávajúcim k uzavretiu kúpno - predajnej zmluvy, v zmysle Zákona č. 22/2004 Z. z. O elektronickom obchode, v platnom znení a v zmysle Zákona č. 102/2014 Z. z. O ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, v platnom znení.

 

Kupujúci sa zaväzuje:

 1. Prevziať objednaný tovar.
 2. Zaplatiť za dodaný tovar v jeho ponúkanej a následne zmluvne dohodnutej cene, vrátane dohodnutých poplatkov za zabalenie a doručenie tovaru.

 

Tovar zaslaný na dobierku je možné v prípade nezastihnutia adresáta doručovateľom prevziať na pošte. Úložná doba tejto zásielky je 18 dní. Ak zásielka nie je adresátom prevzatá do konca úložnej doby, pošta zásielku vráti odosielateľovi.

 

Ak si z akéhokoľvek dôvodu nemôžete prevziať tovar zaslaný na dobierku, okamžite nás informujte na linke +421 948 20 80 50 alebo e-mailom na info@heavymerch.eu Dohodneme sa na ďalšom postupe.

 

Ak sa nám zásielka vráti a zákazník nás neinformoval, že nemôže tovar prevziať, považujeme to za porušenie kúpno - predajnej zmluvy uzavretej na diaľku, zo strany zákazníka.

V takomto prípade predávajúci odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku a zákazníkovi už nebude tovar opakovane zasielať.

Osobné údaje zákazníkov, ktorý úmyselne nepreberajú tovar zaslaný na dobierku a tým porušujú kúpno - predajnú zmluvu uzavretú na diaľku, budú vymazané s databázy predajcu a nebude im zasielaný ďalší tovar.

Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku zo strany predávajúceho a informácia o vymazaní zákazníka s databázy predajcu, budú zákazníkovi oznámené písomne.

 

 

 

 

ODBERATEĽSKÉ ZĽAVY

 

 

VERNOSTNÉ BODY

 

Naši registrovaný zákazníci za každý nákup získajú vernostné body. Tieto body si potom môžu uplatniť na zľavu pri ďalšej objednávke.

Nový zákazník pri registrácii automaticky získa 10 bodov.

 

Hodnota vernostných bodov:

 

5 EUR = 1 BOD

 

1 BOD = ZĽAVA 0,10 EUR

 

Príklad:

Zákazník nakúpi tovar za 100 EUR. Získa tým 20 bodov. Pri ďalšom nákupe si uplatní na zľavu všetkých 20 bodov. Získa tak zľavu 2 EUR.

 

 

ZĽAVOVÉ KUPÓNY

 

Naši stály zákazníci majú možnosť získať zľavové kupóny. Zľavový kupón bude zákazníkovi poskytnutý po dosiahnutí určitej hodnoty nákupov.

Hodnota nákupov = súčet všetkých platieb zrealizovaných zákazníkom.

 

Hodnoty zľavových kupónov:

 

hodnota nákupov 332 EUR = ZĽAVOVÝ KUPÓN 6%

 

hodnota nákupov 664 EUR = ZĽAVOVÝ KUPÓN 7%

 

hodnota nákupov 996 EUR = ZĽAVOVÝ KUPÓN 8%

 

hodnota nákupov 1328 EUR = ZĽAVOVÝ KUPÓN 9%

 

hodnota nákupov 1660 EUR = ZĽAVOVÝ KUPÓN 10%

 

hodnota nákupov 1992 EUR = ZĽAVOVÝ KUPÓN 11%

 

hodnota nákupov 2323 EUR = ZĽAVOVÝ KUPÓN 12%

 

hodnota nákupov 2655 EUR = ZĽAVOVÝ KUPÓN 13%

 

hodnota nákupov 2987 EUR = ZĽAVOVÝ KUPÓN 14%

 

hodnota nákupov 3320 EUR = ZĽAVOVÝ KUPÓN 15%

 

Platnosť zľavových kupónov je 1 mesiac. Zľavový kupón môže zákazník použiť LEN na 1 nákup počas doby jeho platnosti.

Kupóny nie sú zákazníkom prideľované automaticky. Zľavový kupón bude zákazníkovi poskytnutý až po spracovaní a vyhodnotení údajov o jeho nákupoch.

 

 

Prevádzkovateľ Internetového obchodu HEAVYMERCH.EU si vyhradzuje právo na dodatočné zmeny a úpravy v systéme odberateľských zliav.

 

 

 

 

ZÁRUKA

 

 

Záručná doba je 24 mesiacov.

 

Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

 

Záruka sa vzťahuje na výrobné a materiálové vady, ktoré sa vyskytnú počas používania tovaru.

 

Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanicky poškodený alebo zničený nesprávnym alebo neodborným používaním, skladovaním a udržiavaním tovaru zo strany zákazníka.

 

Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné škody, spôsobené nesprávnym alebo neodborným používaním, skladovaním a udržiavaním tovaru zo strany zákazníka.

 

 

 

REKLAMÁCIE

 

 

Reklamácie môžete uplatniť:

 

 1. Telefonicky na čísle +421 948 20 80 50
 2. E-mailom na info@heavymerch.eu
 3. Poštou na našu adresu: Róbert Berecz - RB MultiMedia, Súbežná 155/25, Prievidza, 97101, Slovensko.

 

Postup reklamácie:

 

 1. Kontaktujte nás. Telefonicky na linke +421 948 20 80 50 alebo e-mailom na info@heavymerch.eu
 2. Zašlite nám Vašu písomnú reklamáciu s popisom závady na tovare, e-mailom na info@heavymerch.eu
 3. Vytlačte kópiu Vašej písomnej reklamácie.
 4. Reklamovaný tovar spolu s vytlačenou kópiou reklamácie primerane zabaľte a odošlite ako doporučenú zásielku na našu adresu.
 5. Ak chcete reklamovaný tovar odoslať ihneď, môžete vynechať krok 1 - 3 tohto postupu. Tovar spolu s písomnou reklamáciou (popisom závady na tovare) primerane zabaľte a odošlite ako doporučenú zásielku na našu adresu.
 6. Po doručení Vašej reklamácie, Vám zašleme potvrdenie o prijatí a uplatnení reklamácie na Vašu e-mailovú adresu.
 7. Reklamácie vybavujeme v najkratšom možnom čase, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 8. Pri oprávnenej reklamácii Vám reklamovaný tovar vymeníme za nový, pokiaľ je ešte dostupný. Ak je požadovaný tovar nedostupný, zákazník si môže vybrať iný náhradný tovar v rovnakej kvalite a cene alebo vrátenie sumy uhradenej za reklamovaný tovar. Túto sumu pošleme na bankový účet, ktorý si určí zákazník.
 9. Nový tovar spolu s písomným dokladom o vybavení reklamácie Vám zašleme v najkratšom možnom čase, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

 

 

 

Odporúčanie

 

 

Pokiaľ od nás obdržíte info-mail o odoslaní tovaru, ale vy ho v priebehu nasledujúcich 7 dní z pošty neobdržíte, čo najskôr nás kontaktujte na čísle +421 948 20 80 50 alebo e-mailom na info@heavymerch.eu . Potvrdíme Vám odoslanie zásielky a poskytneme podacie číslo nedodanej zásielky, ktorú si potom môžete vyžiadať na príslušnom oddelení vašej pošty.

 

Táto situácia môže nastať vinou pošty, v prípade že pošta nedoručí adresátovi oznámenie o zásielke a potom ju ako neprevzatú vráti späť k odosielateľovi.

 

 

 

 

 

KONTAKT

 

 

Róbert Berecz - RB MultiMedia

Súbežná 155 / 25

Prievidza  97101

SLOVAKIA ( Slovak Republic )

 

TEL.: +421 948 20 80 50

E-MAIL: info@heavymerch.eu

 

IČO: 46840079

DIČ: 1072823268

 

Registrácia: 340-33516

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu HEAVYMERCH.EU, firma RB MultiMedia je v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov registrovaná na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky.

 

 

 

 

 

 

Orgán dozoru:

 

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 046/5422 771
fax č.: 046/5420 685
e-mail: tn@soi.sk

 

 

 

 

Prevádzkovateľ Internetového obchodu HEAVYMERCH.EU, firma RB MultiMedia si vyhradzuje právo na akékoľvek dodatočné zmeny a úpravy v Obchodných podmienkach.