Bezpečnosť / GDPR

Úvod InfoBezpečnosť / GDPR

BEZPEČNOSŤ

 

 

 

HEAVYMERCH.EU disponuje najmodernejšími bezpečnostnými mechanizmami ochrany osobných údajov a údajov z kreditných kariet a bankových účtov.

 

Bezpečné uskutočňovanie on-line platieb kartou pre nás zabezpečuje spoločnosť Global Payments Europe, prostredníctvom platobnej brány GP webpay. Riešenie od GPE je postavené na najprísnejších bezpečnostných štandardoch 3D Secure. Spoločnosť Global Payments je svetovým lídrom v oblasti zabezpečenia on-line platieb.

 

Komunikácia a prenos dát medzi zákazníkom, predajcom a platobným systémom sú zabezpečené najmodernejšou 128-bitovou SSL technológiou pre ochranu prenosu dát.

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu HEAVYMERCH.EU, firma RB MultiMedia je v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov registrovaná na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky.

 

Aj napriek všetkým bezpečnostným opatreniam doporučujeme zákazníkom aby svoje objednávky a platby realizovali LEN prostredníctvom osobných počítačov, ktoré sú chránené Originálnym a pravidelne aktualizovaným bezpečnostným (anti-vírusovým) softwérom.

Nedoporučujeme realizovať objednávky a platby prostredníctvom verejne prístupných počítačov alebo verejne prístupných nezabezpečených WI-FI zón (Free WI-FI zone).

 

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV / GDPR

 

Spoločnosť RB MultiMedia, so sídlom Súbežná 155 / 25, Prievidza, 97101, Slovensko, IČO 46840079, Registrácia - ObU-PD-OZP-2012/05397-2 / 340-33516 (ďalej len "predávajúci" alebo "správca“), spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES - GDPR / Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len "GDPR / Nariadenie") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nasledujúce osobné údaje:

 

Meno a Priezvisko

E-mailovú adresu

Telefónne číslo

Poštovú adresu / Sídlo

Adresu pre dodanie tovaru, pokiaľ je iná ako poštová adresa

IČO, DIČ, IČ DPH, ak je zákazníkom firma

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu HEAVYMERCH.EU, firma RB MultiMedia je v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov registrovaná na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky.

 

Registráciou a odoslaním objednávky Zákazník súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov, pre účely registrácie, objednávania tovaru, zasielania tovaru, spracovania a evidencie objednávok, fakturácie, zasielania e-mailov s informáciami o novinkách a akciových ponukách, zaradenia zákazníka do marketingových akcií usporiadaných predajcom (LEN v prípade záujmu zákazníka) a pre účely e-mailovej a telefonickej komunikácie medzi predajcom a zákazníkom.

 

Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi zákazníkom a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR / Nariadenia - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

 

Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán.
Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) GDPR / Nariadenia - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

 

Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 62 odst. 3 Zák.č. 351/2011, o elektronických komunikáciách, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom (napríklad zaslaním e-mailu alebo kliknutím na odkaz v obchodnom oznámení) odhlásiť.

 

Spokojnosť zákazníkov s nákupom môže predávajúci zisťovať prostredníctvom e-mailových dotazníkov. Tie môže zasielať, pokiaľ v zmysle § 62 Zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákazník neodmietne zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov môže vykonať na základe oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti zákazníkov s nákupom. Osobné údaje nebudú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov môže zákazník kedykoľvek vyjadriť námietku, odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade námietky dotazník nebude ďalej zasielať.

 

Spracovanie osobných údajov je vykonávané firmou RB MultiMedia, teda správcom osobných údajov.

 

Predávajúci / Správca sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.

Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

 

Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese info@heavymerch.eu .

 

Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky HEAVYMERCH.EU, používa na tejto webovej stránke súbory cookies.

 

HEAVYMERCH.EU používa súbory cookies typu:

 

PHPSESSID – Súbory pomáhajú spríjemniť a zjednodušiť nákup a prezeranie stránky. Ukladajú informácie o aktuálnom nákupe a aktivite zákazníka na stránke / v shope.

 

Súbory cookies sú krátke textové súbory, ktoré webová stránka ukladá v návštevníkovom počítači a ktoré poskytuje internetový prehliadač zakaždým, keď sa používateľ na stránku vráti.

Štandardné webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavenia prehliadačov môžete jednotlivé cookie ručne mazať, blokovať či úplne zakázať ich použitie, je ich možné tiež blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. Pre detailnejšie informácie, prosím, použite nápovedu vášho prehliadača.

Pokiaľ bude mať váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním cookies zo strany nášho servera a cookies našich spracovateľov.

Súbory cookies sú tu použité na účely:

 

Merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach.

Základné funkčnosti webových stránok.

Pomáhajú spríjemniť a zjednodušiť nákup a prezeranie stránky.

 

Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR / Nariadenia.

 

Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

 

Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:

 

Poskytovateľom služby Google Analytics a Google Ads, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 

Zhromaždené cookies súbory tiež môžu byť spracované prevádzkovateľmi sociálnych sietí, v prípade návštevy a interakcie zákazníka na oficiálnych sociálnych profiloch HEAVYMERCH.EU:

 

Prevádzkovateľom sociálnej siete Facebook, spoločnosťou Facebook, Inc., sídlom 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA

 

Prevádzkovateľom sociálnej siete Twitter, spoločnosťou Twitter, Inc., sídlom 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA

 

Prosíme vezmite na vedomie, že podľa GDPR / Nariadenia máte právo:

 

Zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení.

Vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu.

Požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame.

Vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania.

Požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov. Vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu.

Na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy.

Požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov.

Na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa GDPR / Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením / GDPR.

Podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.