Záruka

ZÁRUKA

 

 

 

Záručná doba je 24 mesiacov.

 

Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

 

Záruka sa vzťahuje na výrobné a materiálové vady, ktoré sa vyskytnú počas používania tovaru.

 

Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanicky poškodený alebo zničený nesprávnym alebo neodborným používaním, skladovaním a udržiavaním tovaru zo strany zákazníka.

 

Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné škody, spôsobené nesprávnym alebo neodborným používaním, skladovaním a udržiavaním tovaru zo strany zákazníka.