Reklamácie

Úvod Dodanie tovaruReklamácie

REKLAMÁCIE

 

 

 

Reklamácie môžete uplatniť:

 

 1. Telefonicky na čísle +421 948 20 80 50
 2. E-mailom na info@heavymerch.eu
 3. Poštou na našu adresu: Róbert Berecz - RB MultiMedia, Súbežná 155/25, Prievidza, 97101, Slovensko.

 

Postup reklamácie:

 

 1. Kontaktujte nás. Telefonicky na linke +421 948 20 80 50 alebo e-mailom na info@heavymerch.eu
 2. Zašlite nám Vašu písomnú reklamáciu s popisom závady na tovare, e-mailom na info@heavymerch.eu
 3. Vytlačte kópiu Vašej písomnej reklamácie.
 4. Reklamovaný tovar spolu s vytlačenou kópiou reklamácie primerane zabaľte a odošlite ako doporučenú zásielku na našu adresu.
 5. Ak chcete reklamovaný tovar odoslať ihneď, môžete vynechať krok 1 - 3 tohto postupu. Tovar spolu s písomnou reklamáciou (popisom závady na tovare) primerane zabaľte a odošlite ako doporučenú zásielku na našu adresu.
 6. Po doručení Vašej reklamácie, Vám zašleme potvrdenie o prijatí a uplatnení reklamácie na Vašu e-mailovú adresu.
 7. Reklamácie vybavujeme v najkratšom možnom čase, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 8. Pri oprávnenej reklamácii Vám reklamovaný tovar vymeníme za nový, pokiaľ je ešte dostupný. Ak je požadovaný tovar nedostupný, zákazník si môže vybrať iný náhradný tovar v rovnakej kvalite a cene alebo vrátenie sumy uhradenej za reklamovaný tovar. Túto sumu pošleme na bankový účet, ktorý si určí zákazník.
 9. Nový tovar spolu s písomným dokladom o vybavení reklamácie Vám zašleme v najkratšom možnom čase, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.