Dodacie podmienky

Úvod Dodanie tovaruDodacie podmienky

DODACIE PODMIENKY

 

 

 

Objednaný tovar Vám zašleme spolu s daňovým dokladom poštou ako Doporučenú zásielku 1. Triedy alebo Dobierku na Vami zvolenú dodaciu adresu.

 

Tovar na Dobierku zasielame LEN na území Slovenska!!!

 

Dodatočnú zmenu spôsobu doručenia alebo adresy doručenia môžete upresniť telefonicky na linke +421 948 20 80 50 alebo mailom na info@heavymerch.eu

 

Dodatočné zmeny je možné vykonať LEN do momentu vyskladnenia tovaru!

 

Tovar uhradený platobnou kartou alebo bankovým prevodom odosielame ihneď po pripísaní Vašej platby na náš účet.

 

Tovar na Dobierku zasielame ihneď po spracovaní objednávky a vystavení daňového dokladu(faktúry).

 

Pokiaľ tovar nie je na sklade, odosielame ho ihneď po doplnení zásob od dodávateľov.

 

Osobný odber tovaru nie je možný! Tovar predávame výhradne v našom e-shope a zasielame poštou, prípadne zásielkovou službou!

 


Dodacie lehoty.

 

Tovar, ktorý je na sklade:  1 - 10 dní.

 

Tovar, ktorý nie je na sklade:  10 - 30 dní.

 

Dodacie lehoty sú len informatívne. Tovar odosielame v najkratšom možnom čase. Termín dodávky sa môže odlišovať, podľa spôsobu dodania, miesta bydliska zákazníka a vyťaženia Pošty. Maximálna dodacia lehota je 30 dní.

 

 

Zmluva uzavretá na diaľku.

 

Objednaním tovaru zo strany zákazníka a potvrdením tejto objednávky zo strany predávajúceho dochádza medzi zákazníkom a predávajúcim k uzavretiu kúpno - predajnej zmluvy, v zmysle Zákona č. 22/2004 Z. z. O elektronickom obchode, v platnom znení a v zmysle Zákona č. 102/2014 Z. z. O ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, v platnom znení.

 

Záväzky vyplývajúce s tejto zmluvy:

 

Predávajúci sa zaväzuje:

 

 1. Potvrdiť objednávku e-mailom.
 2. Oznámiť zákazníkovi odoslanie tovaru e-mailom.
 3. Dodať správny druh a množstvo tovaru, podľa objednávky zákazníka.
 4. Dodať tovar v dohodnutej cene, ktorá bola uvedená v čase objednávky.
 5. Vystaviť a priložiť k tovaru faktúru ako daňový doklad.
 6. Tovar primerane zabaliť a odoslať v najkratšom možnom čase po obdržaní objednávky.
 7. Ak nie je možné s akéhokoľvek dôvodu tovar dodať, okamžite informovať zákazníka o tejto skutočnosti a ponúknuť zákazníkovi možnosť výberu náhradného tovaru alebo vrátenia peňazí.
 8. Ak sa predávajúci a zákazník dohodnú na náhradnom plnení objednávky (náhradný tovar), dodať zákazníkovi tovar v rovnakej kvalite a cene ako pôvodne objednaný tovar.
 9. Ak sa predávajúci a zákazník nedohodnú na náhradnom plnení objednávky, vrátiť uhradenú sumu v najkratšom možnom čase, maximálne do 14 dní, na účet zákazníka.

 

Kupujúci sa zaväzuje:

 

 1. Prevziať objednaný tovar.
 2. Zaplatiť za dodaný tovar v jeho ponúkanej a následne zmluvne dohodnutej cene, vrátane dohodnutých poplatkov za zabalenie a doručenie tovaru.

 

Vylúčenie zodpovednosti.

 

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

 

 1. Za prípadné škody na strane zákazníka, spôsobené zadaním nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, pri vyplňovaní objednávky zo strany zákazníka.
 2. Za oneskorené alebo nesprávne dodanie tovaru zavinené poštou alebo zásielkovou službou.
 3. Za poškodenie tovaru zavinené poštou alebo zásielkovou službou.
 4. Za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo distribútora(dodávateľa), v dôsledku akýchkoľvek obmedzení alebo nepredvídateľných prekážok.
 5. Za prípadné škody, spôsobené nesprávnym alebo neodborným používaním, skladovaním a udržiavaním tovaru zo strany zákazníka.

 

Odstúpenie od zmluvy.

 

V zmysle § 7 Zákona č. 102/2014 Z. z. O ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v platnom znení je Spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa tohto zákona.

 

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

 

Odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ vykonať písomne. Z dôvodu preukázateľnosti odporúčame toto písomné odstúpenie od zmluvy zaslať doporučenou poštou najlepšie spolu s tovarom.

 

Spotrebiteľ v lehote 14 pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar predávajúcemu bez ohľadu na to, či tovar bol použitý alebo má chyby, ktoré spotrebiteľ nespôsobil. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná!

 

Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo vrátiť spotrebiteľovi preddavok najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

 

Postup odstúpenia od zmluvy:

 

 1. Kontaktujte nás. Telefonicky na linke +421 948 20 80 50 alebo e-mailom na info@heavymerch.eu
 2. Zašlite nám Vaše písomné odstúpenie od zmluvy e-mailom na info@heavymerch.eu
 3. Vytlačte kópiu Vášho písomného odstúpenia od zmluvy.
 4. Po odoslaní e-mailu, tovar spolu s vytlačenou kópiou odstúpenia od zmluvy primerane zabaľte a odošlite ako doporučenú zásielku na našu adresu. Tovar nám musíte vrátiť do 14 pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
 5. Po doručení Vašej zásielky a vrátení tovaru, považujeme Vaše odstúpenie od zmluvy za oficiálne a právoplatné.
 6. V najkratšom možnom čase Vám vrátime sumu zaplatenú za tovar. Túto sumu pošleme na bankový účet, ktorý si určíte, najneskôr v lehote 14 dní od doručenia tovaru s Vaším písomným odstúpením od zmluvy.

 

Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho.

 

Predávajúci odstúpi od zmluvy v prípade úmyselného neprevzatia zásielky na dobierku zo strany spotrebiteľa.

 

Objednaním tovaru zo strany zákazníka a potvrdením tejto objednávky zo strany predávajúceho dochádza medzi zákazníkom a predávajúcim k uzavretiu kúpno - predajnej zmluvy, v zmysle Zákona č. 22/2004 Z. z. O elektronickom obchode, v platnom znení a v zmysle Zákona č. 102/2014 Z. z. O ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, v platnom znení.

 

Kupujúci sa zaväzuje:

 1. Prevziať objednaný tovar.
 2. Zaplatiť za dodaný tovar v jeho ponúkanej a následne zmluvne dohodnutej cene, vrátane dohodnutých poplatkov za zabalenie a doručenie tovaru.

 

Tovar zaslaný na dobierku je možné v prípade nezastihnutia adresáta doručovateľom prevziať na pošte. Úložná doba tejto zásielky je 18 dní. Ak zásielka nie je adresátom prevzatá do konca úložnej doby, pošta zásielku vráti odosielateľovi.

 

Ak si z akéhokoľvek dôvodu nemôžete prevziať tovar zaslaný na dobierku, okamžite nás informujte na linke +421 948 20 80 50 alebo e-mailom na info@heavymerch.eu Dohodneme sa na ďalšom postupe.

 

Ak sa nám zásielka vráti a zákazník nás neinformoval, že nemôže tovar prevziať, považujeme to za porušenie kúpno - predajnej zmluvy uzavretej na diaľku, zo strany zákazníka.

V takomto prípade predávajúci odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku a zákazníkovi už nebude tovar opakovane zasielať.

Osobné údaje zákazníkov, ktorý úmyselne nepreberajú tovar zaslaný na dobierku a tým porušujú kúpno - predajnú zmluvu uzavretú na diaľku, budú vymazané s databázy predajcu a nebude im zasielaný ďalší tovar.

Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku zo strany predávajúceho a informácia o vymazaní zákazníka s databázy predajcu, budú zákazníkovi oznámené písomne.